Karel IV

13. září 2007 v 21:18 | Světlana |  Referáty
Karel IV.
Karel IV. Lucemburský, nejvýznamnější evropský panovník pozdního středověku, římský císař a český král se narodil 14. května 1316. Není přesně známo kde, ale nejspíš na Starém městě pražském. Byl prvorozeným synem Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny. Původně ho pojmenovali Václav.

Dětství měl velmi pestré. V šesti letech byl, v souladu s lucemburskou tradicí, poslán na vychování k francouzskému královskému dvoru, kde při biřmování přijal jméno Karel IV. V Paříži také studoval a stal se z něj šlechtic na svou dobu mimořádně vzdělaný. Snad nejvíce se jeho vlohy projevily ve zvládání jazyků. Karel plynule hovořil a také psal německy, francouzsky, latinsky, italsky a po návratu do Čech se znovu naučil i česky.
V letech 1330-1331 pobýval Karel IV. v Lucembursku. V letech 1331-1333 působil jako zástupce svého otce v severoitalské lucemburské signorii. Od podzimu roku 1333 spravoval České království místo nepřítomného otce a od roku 1334 vykonával úřad moravského markraběte.
Král Jan Lucemburský svolal 11. června 1341 slavnostní zasedání zemského sněmu kde oznámil své rozhodnutí, že jeho nástupcem na českém trůně se stane Karel. Přítomní s tímto návrhem souhlasili. Na český trůn pak Karel nastoupil po smrti svého otce, který padl v bitvě u Kresčaku 26. srpna 1346. Korunován byl 2. září 1347. K této příležitosti dal Karel zhotovit novou královskou svatováclavskou korunu a později se podílel na formulování korunovačního řádu. Téhož roku se Karel IV. stal i římským králem.
Za jeho vlády se České království stalo centrem římské říše a jako takové bylo i náležitě zvelebováno. Praha se stala Karlovým sídelním městem, bylo založeno Nové Město pražské (1348) a byl postaven i nový pražský kamenný most (dokončen 1357), který dnes nese název Karlův most. Karel IV. též založil hrad Karlštejn pro uložení říšských korunovačních klenotů. Pod Země Koruny české tehdy patřilo: Království české, Markrabství moravské, Slezské knížectví, později Horní a Dolní Lužice a od roku 1373 Braniborsko.
Dne 6. dubna roku 1355 byl Karel v Římě korunován římským císařem a ve stejném roce se pokusil vydat nový zemský zákoník "Majestas Carolina", návrh však musel stáhnout pro odpor panstva. O rok později vydal dokument nazvaný Zlatá bula Karlova, zákoník, který platil ve Svaté říši římské až do roku 1806.
Karel IV. byl také schopným spisovatelem. Velmi známé dílo je jeho vlastní životopis Vita Caroli. Popisuje v něm svůj život až do roku 1340. Dalším jeho dílem je Život sv. Václava. Následují různé spisy náboženského a právního charakteru. Za své vlády též podporoval dějepisectví ve snaze oslavit svoji vládu, ale též její přemyslovské kořeny.
Karel IV. byl celkem čtyřikrát ženat - poprvé s Blankou z Valois, s níž měl dvě dcery, Markétu a Kateřinu. Podruhé s Annou Falckou, s níž měl syna Václava, který zemřel v dětství. Třetí Karlovou ženou se stala Anna Svídnická, která mu porodila Alžbětu a Václava IV. Čtvrtou ženou se stala Alžběta (Eliška) Pomořanská, se kterou měl Annu, Zikmunda, Jana Zhořeleckého, Karla, Markétu a Jindřicha.
Karel IV. zemřel listopadu 1378 na zápal plic. Význam Karla IV. Lucemburského pro Česko je obrovský. Za jeho vlády se České království stalo centrem Evropy, Praha byla sídelním městem Svaté říše římské a celá země zažívala neobyčejný hospodářský, umělecký a kulturní rozvoj. Již Karlovi současníci si byli jeho významu vědomi. V pohřební řeči po jeho smrti 29. listopadu 1378 byl císař Karel IV. poprvé nazván Otcem vlasti.
Tento náš snad největší panovník je pohřben v královské hrobce v chrámu sv. Víta na Pražském hradě, kterou nechal sám zhotovit.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.